Isten szava

Égen - földön mi látható,
Isten alkotása!
Már régóta folyik annak,
halvány utánzása.
Nem akarja beismerni
bukását, az ember,
lázasan kutatja, mit rejt
az ég - föld s a tenger.
Pedig végtelenhez képest,
parányi egy élet?
Értelem nem foghatja fel,
a nagy Mindenséget!
Isten, szent ,,Legyen" szavára,
jött létre a világ,
Földön - légben nyüzsgő élet,
színes madárvilág.
Sokféle gép, bomba, fegyver,
emberkéz munkája,
ijesztően növekedik,
vészes arzenálja.
Nyomot hagyott mindenfelé,
engedetlenségünk,
tönkre tettük a jót, melyet,
Isten adott nékünk!
Hála, Jézus a sok rosszat,
jóra fordította,
bűnfertőzött bukott embert,
talpra állította!
Kegyelméből, ma még lehet,
bűnből hozzá térni,
Isten, hívő gyermekeként,
menny-honában élni!
Pecznyík Pál
Celldömölk,
2011. I. 2.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...