Áldás

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre! 
 Ámen.

Reggeli imádság

 
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Amen.

Zsoltár I.

Te vagy, Uram, én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem!
Te igaz vagy, szabadíts meg, és ments meg engem,
fordítsd felém füled, siess segítségemre!
Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom,
hogy megszabadíts engem,
mivel te vagy az én erősségem
és biztos menedékem.
Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből,
a törvényszegő és a zsarnok hatalmából!
Te vagy, Uram, reménységem;
ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
Az anyaméhtől te vagy támaszom, †
anyám öle óta a védelmezőm,
te vagy mindig az én dicsekvésem.
Szinte csodajel lettem sokaknak,
mert te erős segítőm vagy!
Szám dicséreteddel van tele,
egész napom magasztalásoddal.
Ne vess el engem öregségem idején,
ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem!
Ellenségeim beszélnek rólam, †
mert szemmel tartanak engem,
és fölöttem összesúgnak,
és azt mondják: „Már elhagyta Isten, †
üldözzétek, és fogjátok el,
már senki sincs, aki megmenthetné!”
Ne távozz el tőlem, Isten,
siess, Istenem, jöjj segítségemre!
Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek,
rosszakaróimat sújtsa szégyen és gyalázat!
Ámen
A kép Aranyosi Ervin munkája

HIMNUSZ

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.
Serkenjen már a szennyesen,
kábultan alvó értelem:
új csillag fénylik odafenn,
hogy minden átkot elvegyen.
A Bárányt küldi már az Ég
leróni adósságaink:
mindnyájan bűnbocsánatért
kiáltozzunk könnyek között.
Hogy majd ha fénye újra gyúl
s a földre félelem borul,
részünk ne büntetés legyen,
hanem jóságos védelem.
Atyának dicséret legyen
és Gyermekének győzelem,
s a boldog Lángot ővelük
örökre áldja énekünk. Ámen.
**Adventi zsolozsma részlet**

Az Istenre szomjas lélek

Az keresi virrasztva Istent, 
aki a sötétség cselekedeteit elveti magától.
Isten, te vagy az én Istenem, *
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, *
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, *
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, *
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek, *
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, *
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok, *
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél, *
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged, *
és a jobbod szilárdan tart engem.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...