Zsoltár I.

Te vagy, Uram, én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem!
Te igaz vagy, szabadíts meg, és ments meg engem,
fordítsd felém füled, siess segítségemre!
Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom,
hogy megszabadíts engem,
mivel te vagy az én erősségem
és biztos menedékem.
Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből,
a törvényszegő és a zsarnok hatalmából!
Te vagy, Uram, reménységem;
ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
Az anyaméhtől te vagy támaszom, †
anyám öle óta a védelmezőm,
te vagy mindig az én dicsekvésem.
Szinte csodajel lettem sokaknak,
mert te erős segítőm vagy!
Szám dicséreteddel van tele,
egész napom magasztalásoddal.
Ne vess el engem öregségem idején,
ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem!
Ellenségeim beszélnek rólam, †
mert szemmel tartanak engem,
és fölöttem összesúgnak,
és azt mondják: „Már elhagyta Isten, †
üldözzétek, és fogjátok el,
már senki sincs, aki megmenthetné!”
Ne távozz el tőlem, Isten,
siess, Istenem, jöjj segítségemre!
Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek,
rosszakaróimat sújtsa szégyen és gyalázat!
Ámen
A kép Aranyosi Ervin munkája
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...