HIMNUSZ

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.
Serkenjen már a szennyesen,
kábultan alvó értelem:
új csillag fénylik odafenn,
hogy minden átkot elvegyen.
A Bárányt küldi már az Ég
leróni adósságaink:
mindnyájan bűnbocsánatért
kiáltozzunk könnyek között.
Hogy majd ha fénye újra gyúl
s a földre félelem borul,
részünk ne büntetés legyen,
hanem jóságos védelem.
Atyának dicséret legyen
és Gyermekének győzelem,
s a boldog Lángot ővelük
örökre áldja énekünk. Ámen.
**Adventi zsolozsma részlet**
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...