Reggeli ima

Mikor reggel lelkem újra ébred, 
Isten előtt hajtok előbb térdet. 
Édes nekem Uramat dicsérnem, 
ki új napot engedett megérnem. 
Homlokomra kereszt jelét írom, 
hála szóval őrangyalom hívom. 
Gyermekmódra bízom magam erre, 
hogy egész nap gondomat viselje. 

Hallgatom a madarak friss hangját,
 víg dalaik szívemet meghatják. 
Sietek az Úr házába menni, 
imádkozni s új malasztját venni. 
Két kezemet összeteszem kérve, 
föltekintek a jóságos égre. 
Istenemet magasztalom, áldom, 
hiszen annyi kegyességét látom. 
Embereknek könyörülő Atyja, 
kitől lelkem minden napját kapja, 
ez új napért néked hálát mondok, 
s kérlek, viselj ma is reám gondot.
Ámen
**Lakatos Miklós feljegyzése:Csíki reggeli ima**
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...